Triduum A.D. 2022

Triduum Paschalne

            „ Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się tworze zakrywa,

wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,

On dźwignął nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.

Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”

Iz 53,3-5

            Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godzinie 17:00 rozpoczęliśmy najświętszy czas w całym roku liturgicznym. Przeżywaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia Zbawiciela. Kościelne dzwony i dzwonki zastąpiły kołatki. Wspominaliśmy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z uczniami. Na koniec mszy św. parafianie złożyli życzenia swojemu księdzu proboszczowi. Za które ks. Grzegorz był bardzo wdzięczny.

Po nabożeństwie nastąpiła adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 21:00.

Wielki Piątek to dzień zadumy, postu i modlitwy. Dziś nie odprawia się Mszy Świętej. W ciszy rozpoczęliśmy modlitwę, wysłuchaliśmy Słowo Boże (Mękę Pańską). Najważniejszym momentem naszej liturgii stała się Adoracja Krzyża. Będziemy uwielbiać drzewo, na którym zawisło nasze zbawienie - nasz Pan, Jezus Chrystus. Zawsze winniśmy się chlubić Krzyżem naszego Pana, na którym Jezus złożył Ofiarę odkupienia. Przez zewnętrzne gesty i w głębokim skupieniu oddajmy więc cześć Krzyżowi, zwróćmy ku niemu nasz wzrok, nasze myśli, uczucia i pragnienia.

           W Wielką Sobotę przeżywaliśmy ostatni dzień Triduum Paschalnego. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się od zapalenia paschału – symbolu Chrystusa, który jest światłem świata. On przez swoje Zmartwychwstanie rozprasza ciemności grzechu.
Następnie w słowie Bożym rozważaliśmy wielkie dzieła jakich Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego, przede wszystkim wyprowadzenie z niewoli egipskiej, które było zapowiedzią najważniejszego wyzwolenia człowieka, jakiego dokonał Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Następnie w skupieniu oczekiwaliśmy na Zmartwychwstanie Chrystusa...

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

 „Pusty grób jest pierwszym etapem na drodze wiary. Nie wyczerpuje wszystkich naszych pytań i nie daje ostatecznej na nie odpowiedzi, dlatego nie można się w nim zatrzymywać. Trzeba z niego wyjść i podjąć trud szukania żywego Jezusa” - mówił Abp Tadeusz Wojda w podczas Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego.

Tłumaczył, że właśnie to uczyniła Magdalena: „nie zatrzymała się, bo nie była kobietą łatwego entuzjazmu. (…) Podobnie uczniowie - choć zaczęli rozumieć, że w grobie stało się coś wielkiego i niepojętego, potrzebowali spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. W odpowiedzi na to ich pragnienie, Jezus przychodzi do Wieczernika, mimo zamkniętych drzwi, błogosławi i łamie chleb, zaprasza ich wspólnego spożycia posiłku, Tomaszowi każe włożyć palec w miejsce gwoździ, aby wreszcie nauczyli się Go rozpoznawać i uwierzyli” – wskazywał, dodając, że bez tego osobistego spotkania trudno byłoby im zrozumieć i do końca uwierzyć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał i żyje.

Script logo