Powitanie nowego proboszcza

Dnia 29.11.2020r. na mszy św. o godz. 10:00 dziekan sokólski ks. kanonik Stanisław Gniedziejko wprowadził na urząd proboszcza parafii p.w. Narodzenia NMP w Kundzinie ks. Grzegorza Kułakowskiego, którego do pracy duszpasterskiej skierował Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda. W uroczystości brali licznie zebrani parafianie oraz przewielebni księża: ks. dziekan Stanisław Gniedziejko, ks. prob. kan. Adam Baranowski z Sokółki, ks. prob. kan. Bogusław Urban z Sokółki, ks. prob. kan. Ryszard Puciłowski z Białegostoku i ks. prob. Adam Miastkowski z Białegostoku.

Ks. dziekan Stanisław w drzwiach kościoła poświęcił wodą święconą nowego proboszcza następnie przy ołtarzu odczytał Dekret Nominacyjny i wręczył klucze do świątyni. Nowy proboszcz  złożył uroczyste wyznanie wiary i na ołtarzy złożył własnoręczne podpisy na przewidzianych przez prawo kościelne dokumentach.

Delegacja parafian wręczyła swojemu nowemu proboszczowi kwiaty zapewniając o swojej modlitwie i chęci współpracy w pracy duszpasterskiej na rzecz parafii.

Na koniec nowy proboszcz podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, okazaną życzliwość i wszelkie dobre słowa skierowane pod swoim adresem.

Ad Maiorem Dei Gloriam.

  • Radość ze zmartwychwstania Chrystusa niech napełnia wiarą, nadzieją i miłością.
    Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
    ks. Grzegorz

Script logo