Boże Ciało A.D. 2022

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

 ,,Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba;
Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg.
Cichy, bez chwały, daje się nam cały;
Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
Z miłością, z czułością wiernych sług!

Jezus przychodzi, troski nam osłodzi;
Więc bierzmy, więc spieszmy do Jego stóp.
On nas z ołtarza łaską swą obdarza;
....

Zagrody nasze widzieć przychodzi

i jak się dzieciom Jego powodzi. !

          Dziś uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej poświęconej Najświętszemu Sakramentowi. Boże Ciało to święto, w którym szczególnie przeżywamy cud przemiany konsekrowanego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jezus ustanowił Eucharystię czyli Najświętszy Sakrament w dniu Ostatniej Wieczerzy: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24)

         Pogoda dopisała i bardzo licznie zgromadzeni parafianie, goście oraz turyści ruszyli w uroczystej procesji i pokłonili się przed Najświętszym Sakramentem.

Piękne Ołtarzyki przygotowali:

  • mieszkańcy Poniatowicz III i IV
  • Zadworzan
  • Orłowicz II
  • Popławiec

Proboszcz Grzegorz serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i udzielił Bożego Błogosławieństwa.Na koniec tradycyjnie odśpiewaliśmy Hymn pochwalny: „Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,

Za zdjęcia z uroczystości dziękuję Julii Borys

 

Script logo