Ogłoszenia 4. 04. 2021r.

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

1. Dziś Msze św. o godz. 6:00 - REZUREKCJA, 8:00 i 10.00. Natomiast jutro w 2-gi dzień Świąt według porządku niedzielnego. W 2-gi dzień Wielkanocy taca jest przeznaczona na KUL i Centrum Pastoralno-Katechetyczne w Białymstoku.

2. Uroczystość Wielkanocną obchodzimy przez 8 dni (oktawa). Zapraszam na Msze św. oktawy Wielkanocnej. W piątek (9 IV) ze względu na oktawę Wielkanocną nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. BÓG ZAPŁAĆ! - Wszystkim mocno zaangażowanym w przygotowanie Ciemnicy , Grobu Pańskiego i liturgię Triduum.

4. Dziękujemy Organiście za piękną oprawę muzyczną Triduum Paschalnego oraz ministrantom małym i dorosłym za służbę przy ołtarzu Pańskim.

5. W przyszłą niedzielę (11 IV) Święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Będą zbierane ofiary do puszki na Caritas Archidiecezji Białostockiej. Do soboty (10 IV) po Mszy św. wieczornej będziemy odprawiać Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Proszę o przynoszenie skarbonek Jałmużny wielkopostnej.

6. Tydzień temu zbieraliśmy na leczenie małego Nikosia chorego na SMA. Udało nam się zebrać 1638 zł 😊😊

Link z podziękowaniem na stronie na Facebooku
 
 
Agata Sawicka-Dymko
Ekipa Nikosia
 
7. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska - Gminny Komisarz Spisowy w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym.
Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania
wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów,zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:
metodą samospisu internetowego jako metoda podstawowa; metodą wywiadu telefonicznego (rachmistrz);metodą wywiadu bezpośredniego (rachmistrz)

Dodatkowo uprzejmie proszę o podanie podczas ogłoszeń krótkiej informacji skierowanej do parafian:
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Z uwagi na pandemię zalecany jest samospis internetowy; z osobami które z różnych względów nie dokonają samospisu będzie kontaktował się rachmistrz. Szczegółowe informacje dotyczące spisu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, gdzie również znajduje się stanowisko do samopsisu dla osób nie posiadających dostępu do komputera z internetem.

  • Radość ze zmartwychwstania Chrystusa niech napełnia wiarą, nadzieją i miłością.
    Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
    ks. Grzegorz

Script logo