Ogłoszenia 22. 01. 2023r.

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

1. Dziś jest Niedziela SŁOWA BOŻEGO. Dziękujemy Panu Bogu za Jego Słowa skierowane do nas, a zapisane w Piśmie Świętym.

2. Przeżywamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który zakończy się w święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła (25 I).

3. W tym tygodniu obchodzimy:

  • we wtorek (24 I) wspomnienie św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła;
  • w środę (25 I) święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła;
  • w czwartek (26 I) wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa;
  • w sobotę (28 I) wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła.

4. Zakończyłem Kolędę. Odwiedziłem 236 rodzin w 11 nie byłem. Jest nas teraz 620 osób. Małżeństw rozbitych 5; bez ślubu kościelnego 9; mieszanych wyznaniowo 3. Na potrzeby kościoła zebrałem kwotę 14900 złotych. BÓG ZAPŁAĆ! - za Waszą gościnność i ofiarność, a także przywożenie na kolędę i wszelkie złożone ofiary .

5. Bóg zapłać mieszkańcom Wołkuszy za sprzątnięcie kościoła i ofiarę 300 zł.

6. W zakrystii są do nabycia świece gromnice.

 Życzę Wszystkim dobrej niedzieli i pomyślnego tygodnia, a także zdrowia!

ks. Grzegorz

Script logo