Boże Ciało A.D. 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

 ,, Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe
...”

          Dziś uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej poświęconej Najświętszemu Sakramentowi. Boże Ciało to święto, w którym szczególnie przeżywamy cud przemiany konsekrowanego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jezus ustanowił Eucharystię czyli Najświętszy Sakrament w dniu Ostatniej Wieczerzy: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24)

         Pogoda dopisała i bardzo licznie zgromadzeni parafianie, goście oraz turyści ruszyli w uroczystej procesji i pokłonili się przed Najświętszym Sakramentem.

Piękne Ołtarzyki przygotowali:

  • mieszkańcy Białobłockich
  • Orłowicz I
  • Kundzina i Tatarszczyzny
  • Bohonik

Proboszcz Grzegorz serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i udzielił Bożego Błogosławieństwa.Na koniec tradycyjnie odśpiewaliśmy Hymn pochwalny: „Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,

Za zdjęcia z uroczystości dziękujemy Dianie Zarachowicz.

 

Script logo